5 Juli 2021


InspectAndGo: onderhoud maandag 5 juli a.s.

De InspectAndGo server zal niet bereikbaar zijn van 20:00 tot 21:00 uur.

We werken continu aan het verbeteren van InspectAndGo. Wij hebben onder meer de volgende verbetering voor je aangebracht:
 • Er is een knop toegevoegd op het tabblad 'Uitgevoerd' om meerdere inspecties te kunnen selecteren en te verplaatsen naar het tabblad 'Historie'.
Let op: Tijdens deze onderhoudswerkzaamheden is het ook niet mogelijk om inspecties in te plannen, op te halen en te synchroniseren met je tablet.

26 Maart 2021


InspectAndGo versie 2.4.1:Belangrijke update is nu beschikbaar

Zorg dat je alle inspecties hebt gesynchroniseerd voordat je deze versie installeert!
Na installatie dien je de Bibliotheek bij te werken op de tablet (Instellingen > Bibliotheek > Nu bijwerken) en vervolgens de agenda opnieuw te synchroniseren.

We werken continu aan het verbeteren van InspectAndGo. In versie 2.4.1 hebben wij de volgende verbeteringen voor je aangebracht:
 • Een veld voor een tweede telefoonnummer is toegevoegd aan een contactpersoon.
 • Foto's worden niet langer afgesneden tot een vierkant.
 • Diverse technische bugfixes.4 Augustus 2020


InspectAndGo: onderhoud woensdag 5 augustus a.s.

De InspectAndGo server zal niet bereikbaar zijn op:
woensdag 5 augustus van 20:00 tot 22:00 uur.

De server is niet bereikbaar vanwege de release van versie 2.1.7. We werken continu aan het verbeteren van InspectAndGo. In versie 2.1.7 hebben wij, onder andere, onderstaande verbeteringen voor je aangebracht:

LET OP:
 • Er is een wijziging in uitwisseling van data tussen de server en de app. Hierdoor kan de app niet meer kan synchroniseren met de server indien je werkt op een oudere versie dan 2.2. Indien je nog niet met versie 2.2 of hoger werkt, verzoeken we je de app z.s.m. te updaten. In sommige gevallen kan het nodig zijn om eerst de iOS software-update uit te voeren. Versie 2.2 werkt vanaf iOS 12.3.
Inspectie:
 • In Abonnee -> tab App settings kun je aangeven of een huurder op afstand via een webformulier foto's mag toevoegen. Standaard staat deze instelling (Contactpersoon mag participeren) aan. Zie Handleiding: Inspecteren op afstand
  • Bij het inspecteren op afstand worden foto's, die door de huurder worden toegevoegd, live bijwerkt op de app (indien online).
 • Het is nu mogelijk om een inspectie te herplannen op de tablet. Als je hier gebruik van wilt maken, dan kun je dit instellen. Dit kan via Abonnee -> tab Inspectietypes -> selecteer Inspectietype -> tab Overig -> Herplannen inspectie toestaan. Zie Handleiding: Herplannen op tablet.
Rapport:
 • Je kunt nu per inspectietype en per betrokkene aangeven of het rapport moet worden gegenereerd en of deze wel of niet moet worden gemaild. Zo kun je bijvoorbeeld de rapportversie voor de inspecteur wel laten genereren, maar niet mailen. Dit kan via Abonnee -> tab Inspectietypes -> selecteer Inspectietype -> tab Betrokkenen.
 • Je kunt nu per inspectietype en per betrokkene kiezen om het inspectierapport alleen te versturen als het ook is ondertekend door de betrokkene. Dit kan via Abonnee ? tab Inspectietypes -> selecteer Inspectietype -> tab Betrokkenen.
 • Indien de Verhuurder een inspectierapport ontvangt, dan worden op zijn versie van het rapport alle handtekeningen afgedrukt, net zoals bij de inspecteur versie.
En verder:
 • Versie 1 van InspectAndGo wordt niet meer ondersteund.
 • Er wordt vanaf nu een melding op de app gegeven wanneer er een nieuwe update beschikbaar is.
 • Synchronisatie- en beveiligingsverbeteringen.
Let op: Tijdens deze onderhoudswerkzaamheden is het ook niet mogelijk om inspecties in te plannen, op te halen en te synchroniseren met je tablet.

23 Juni 2020


Aanscherping AVG-maatregelen

Instellen bewaartermijn inspecties op de InspectAndGo server.

In het kader van de AVG (Algemene verordening gegevens-bescherming) hebben wij een aanpassing voor je gemaakt voor het kunnen verwijderen van inspecties op de InspectAndGo server.

Oude situatie
In de oude situatie bleven alle uitgevoerde inspecties bewaard op de InspectAndGo server. Pas na opzegging van het InspectAndGo contract werd deze data na 60 dagen verwijderd van de InspectAndGo server. Zolang jouw overeenkomst met InspectAndGo voortduurde, bleef deze data dus bewaard.

Waarom deze aanpassing?
In het kader van de AVG is het niet altijd wenselijk dat alle inspecties bewaard blijven. Specifiek in de gevallen waarbij een relatie een ex-huurder is geworden. In dat geval wil je mogelijk dat de inspectie met de persoonsgegevens van de ex-huurder verwijderd worden. Daarom hebben wij een aanpassing gemaakt, waarbij je zelf kunt aangeven of je inspecties wilt bewaren of verwijderen van de InspectAndGo server.

Nieuwe situatie
In de nieuwe situatie heb je, nadat iemand een ex-huurder is geworden, als klant de keuze:
 • de inspecties bewaren op de InspectAndGo server of
 • de inspecties en contactpersonen met een einddatum, na een door jou te bepalen periode (bijvoorbeeld 90 dagen), automatisch laten verwijderen.
De laatst uitgevoerde inspectie blijft op de server staan ongeacht of deze ouder is dan de door jou bepaalde periode van x aantal dagen, zodat de laatst bekende situatie (foto's en gebreken) bij de eerstvolgende inspectie mee wordt genomen.

Deze keuze staat als volgt aangegeven: Ga naar 'Instellingen' -> 'Abonnee' -> en selecteer de tab 'Abonnee'.

Je komt dan in onderstaand scherm terecht:De twee rood omcirkelde velden zijn toegevoegd. Hier staat aangegeven je wilt dat inspecties automatisch worden verwijderd en na hoeveel dagen je dit wilt. Standaard staat de keuze op Nee hetgeen betekent dat inspecties en contactpersonen niet worden opgeschoond.

Keuze aangeven
Als abonnee kun je zelf instellen of je inspecties en contactpersonen met een einddatum wilt opschonen en zo ja, na hoeveel dagen. Je kunt dit aangeven via 'Instellingen' -> 'Abonnee' -> en selecteer de tab 'Abonnee'.
Bij het veld 'Automatisch oude gegevens (inspecties, contactpersonen) opschonen' vul je dan in 'Ja' of 'Nee'. Deze staat standaard op Nee. En bij het veld 'Oude gegevens opschonen ouder dan (dagen)' vul je in na hoeveel dagen de inspecties en contactpersonen met een einddatum dienen te worden opgeschoond.

Let op:
je blijft als verwerkingsverantwoordelijke te allen tijde zelf verantwoordelijk voor de data die op de InspectAndGo server staat opgeslagen. Indien je ervoor kiest om alle inspecties te bewaren, dan voldoe je mogelijk niet aan de AVG-wetgeving met alle mogelijke gevolgen van dien.
11 Juni 2020


InspectAndGo release 2.1.6.1.

Woensdag 10 juni jl. is de InspectAndGo server geüpgraded naar versie 2.1.6.1.

In deze versie is onder andere de volgende aanpassing verwerkt:
Er is een aanpassing gedaan in de koppeling tussen het ERP systeem en InspectAndGo.
Dit betreft de issue dat objecten soms niet werden aangemaakt in InspectAndGo en dit is nu verholpen.
19 Mei 2020


InspectAndGo versie 2.2: Belangrijke update voor app is nu beschikbaar

Zorg dat je alle inspecties hebt gesynchroniseerd voordat je deze versie installeert! Na installatie dien je de Bibliotheek bij te werken op de tablet (Instellingen > Bibliotheek > Nu bijwerken) en vervolgens de agenda opnieuw te synchroniseren.

We werken continu aan het verbeteren van InspectAndGo. In versie 2.2 hebben wij de volgende verbeteringen voor je aangebracht:

Nieuwe functionaliteit
 • Laatste inspectiegegevens overnemen – Handleiding
  • Bij een offline Eindinspectie en een Oplevering die achtereenvolgens worden uitgevoerd, bij aansluitende verhuur, is het nu mogelijk om de gegevens van de Eindinspectie over te nemen naar de Oplevering met behulp van een nieuwe knop.
 • Herplannen op de tablet – Handleiding
  • Hiermee kun je de afspraak zelf verplaatsen. Voorheen was dit alleen mogelijk op de server, nu ook op de tablet.
 • Aanvullende functionaliteit voor Veilig inspecteren:
  • Huurder uitnodigen voor telefonische inspectie via e-mail indien je een e-mailaccount hebt ingesteld op je tablet. De knop hiervoor verschijnt uitsluitend als er een e-mailadres bekend is en als de inspectiedatum nog niet voorbij is. – Handleiding
Aangepast
 • Contactpersonen worden nu langere tijd zichtbaar gehouden op de tablet. Ook al ligt de ingangsdatum in de toekomst, dan wordt een nieuwe huurder 7 dagen eerder ook getoond. Of als de einddatum van de vertrekkend huurder is verstreken, dan wordt deze 7 dagen na einddatum nog getoond. Hiermee wordt het probleem verholpen dat de nieuwe huurder niet zichtbaar is in InspectAndGo.
 • Nieuwe PDF-viewer voor iOS, die grotere bestanden kan verwerken en tevens sneller is.
 • Tevens hebben we weer een aantal kleinere problemen opgelost.
20 April 2020


Veilig inspecteren met InspectAndGo tijdens de Corona-crisis

Het inspectieproces wordt normaliter op locatie uitgevoerd. De opgelegde regels in het kader van Corona kunnen dit lastig maken. Je wilt immers zo min mogelijk persoonlijk contact. Met name bij de voorinspectie zal de woning nog bewoond zijn. Wij hebben daarom een oplossing bedacht die je hierbij kan helpen.

Veilig en toch samen inspecteren?
Voor de huurder hebben wij een webapp ontwikkeld. Vóór de inspectie ontvangt de huurder een e-mailbericht, vanuit de backend van InspectAndGo, met daarin een specifieke URL inclusief een uniek token voor identificatie. De huurder opent de URL op een telefoon of tablet met internetverbinding. De inspecteur belt de huurder en samen kunnen zij op afstand de inspectie uitvoeren. Samen, efficiënt en toch veilig.

Toepassing voor de huurder
Na inloggen op de webapp ziet de huurder een inspectieoverzicht met de objecten die geïnspecteerd moeten worden. Achter een inspectieobject staat een camera-icoontje zodat een foto gemaakt kan worden die direct wordt opgeslagen bij het object in de backend. De inspecteur loodst de huurder hier doorheen.

Toepassing voor de inspecteur
De inspecteur kan zijn inspectie binnen InspectAndGo verversen door in de inspectie de Stappen naar beneden te slepen en los te laten. De foto's, die door de huurder zijn gemaakt en zijn opgeslagen in de backend, worden nu ook zichtbaar voor de inspecteur. Hij kan de foto's beoordelen en verwerken in zijn rapport.

In de handleiding kun je de werkwijze doornemen welke stapsgewijs is beschreven.25 September 2019


Onderhoud aan InspectAndGo

Op woensdag 25 september 2019 voeren wij onderhoudswerkzaamheden uit aan de InspectAndGo server. De server zal woensdagavond vanaf 20:00 uur tot 22:00 uur niet bereikbaar zijn om in te loggen.25 September 2019


InspectAndGo versie 2.1.10 voor de app nu beschikbaar

We werken continu aan het verbeteren van InspectAndGo en de nieuwe versie 2.1.10 voor de app is nu beschikbaar.

InspectAndGo is vanaf nu alleen in de appstore beschikbaar vanaf iOs versie 12. Wanneer je nog niet met iOS 12 werkt, adviseren we je om een upgrade te doen.31 Juli 2019


Installatie InspectAndGo server versie 1.9.1

We werken continu aan het verbeteren van InspectAndGo. Vrijdag 2 augustus a.s. zal tussen 20:00 en 22:00 uur de server worden bijgewerkt naar versie 1.9.1 en zal gedurende de werkzaamheden niet bereikbaar zijn om in te loggen.

Let op: Tijdens deze update is het ook niet mogelijk om inspecties in te plannen, op te halen en te synchroniseren met je tablet.

In versie 1.9.0 hebben wij een bug geconstateerd voor de gebruikers die werken met een REMS-koppeling.

Inspectiestructuur
In de situatie dat in REMS het puntenrapport werd bijgewerkt én dat het inspectieobject wordt uitgewisseld van REMS naar InspectAndGo én er is op dat moment geen inspectie gepland, wordt de huidige bekende structuur bij het inspectieobject overschreven. In de praktijk betekent dit dat de informatie uit voorgaande inspecties (zoals foto's, meterstanden en gebreken) kan worden overschreven. Om dat te voorkomen wordt a.s. vrijdag deze fix geïnstalleerd. Hierdoor wordt de structuur niet meer overschreven als er eenmaal een inspectie op het inspectieobject is ingepland. Gegevens van nieuwe en huidige huurders worden nog wel uitgewisseld. Daarnaast adviseren wij om te wachten met het bijwerken van de puntenrapporten totdat de installatie heeft plaatsgevonden.


10 Juli 2019


InspectAndGo versie 2.1.9: Update voor app is nu beschikbaar

In deze update kun je, nadat je de app hebt geïnstalleerd, de tellers opnieuw laten berekenen. Dit doe je via Instellingen > Probleemoplossing > Tellers en aantallen > Opnieuw berekenen. Daar zat een vervelend foutje in dat we in deze release hebben opgelost.

Daarnaast hebben we tevens diverse verbeteringen toegepast.9 Juli 2019


Installatie InspectAndGo server versie 1.9.0

We werken continu aan het verbeteren van InspectAndGo. Vandaag, dinsdag 9 juli, zal tussen 20:00 en 22:00 uur de server worden bijgewerkt naar versie 1.9.0. en zal gedurende de werkzaamheden niet bereikbaar zijn om in te loggen.

Let op: Tijdens deze update is het ook niet mogelijk om inspecties in te plannen, op te halen en te synchroniseren met je tablet.

In versie 1.9.0 hebben wij de volgende verbeteringen voor je aangebracht:

Tonen ingeplande inspecties
Er is nu een instelling beschikbaar voor hoeveel dagen vooruit je je ingeplande inspecties op de tablet kunt zien. Voorheen was dit 3 dagen. De instelling is te vinden via Instellingen –› Gebruikers –› Detail gebruiker –› Veld "Inspecties tonen ... dagen vooruit op tablet".

Adres
Indien het adres van de huurder gelijk is aan het inspectie-object, dan wordt deze nu ook op het rapport getoond.

P.M. post maatregel
Je kunt op de tablet bij een maatregel aangeven of het om een P.M. post (pro memorie) gaat. Deze worden nu ook getoond in de PDF-inspectierapporten.

Contactpersoon
Als je een nieuw contactpersoon aanmaakt op de tablet en de tablet synct terwijl het netwerk wegvalt, dan wordt nu voorkomen dat er dubbele contactpersonen op de backend worden aangemaakt.24 Mei 2019


InspectAndGo versie 2.1.8: Belangrijke update voor app is nu beschikbaar

We werken continu aan het verbeteren van InspectAndGo. In versie 2.1.8 hebben wij de volgende verbeteringen voor je aangebracht:
 • Als je direct na het zetten van de handtekeningen ging synchroniseren, dan was in sommige gevallen de knop 'Gereed melden' verdwenen. Dit hebben wij opgelost, de knop is weer terug.
 • Het is weer mogelijk om een adres op te zoeken aan de hand van GPS. Je moet hiervoor wel toestemming hebben gegeven om de GPS te mogen gebruiken.
 • Als je in de samenvatting het filter 'Huurder' had geactiveerd, dan zag je ook posten voor de 'Verhuurder'. Dit is nu niet meer het geval.
 • Van een aantal inspecteurs kregen wij de melding dat de app stopte als je offline veel foto's had gemaakt. We hebben op diverse punten hiervoor verbeteringen aangebracht en hopen dat het probleem hiermee is opgelost.
De volgende zaken hebben wij nieuw voor je toegevoegd:
 • We hebben een instelling toegevoegd, waarmee je kunt aangeven of je het afgesproken bedrag bij de maatregelen standaard inclusief of exclusief BTW wilt invullen. Dit is alleen zichtbaar als je in de instellingen hebt gekozen voor een 'Uitgebreid maatregelscherm'.
 • Je kunt nu ook 'alleen-lezen' inspectiepunten in een inspectie opnemen. Deze punten kunnen alleen worden bekeken. Ze kunnen niet worden aangepast.
 • Ook hebben we een instelling toegevoegd, waarmee je afgeronde inspecties kunt overzetten naar een lokale database. Wanneer je een inspectie 'gereed' meldt, wordt een kopie daarvan bewaard op je tablet. Mocht er tijdens de verwerking een probleem ontstaan dan kun je de bewaarde kopie weer terugzetten. Dat doe je door in de agenda naar links te vegen en te kiezen voor 'Meer...'. Deze optie is alleen zichtbaar als er een kopie op je tablet aanwezig is. Als je deze optie activeert dan werkt hij pas de eerstvolgende keer dat je de app hebt opgestart.
 • Tevens is het nu ook mogelijk om inspectiepunten van het type 'Inventaris' op te nemen.

Onze aanpassing is nu beschikbaar in de Apple Appstore. We adviseren je om dan zo snel mogelijk deze update op je iPad te installeren, zodat je zonder problemen kunt werken met InspectAndGo.12 April 2019


InspectAndGo server versie 1.8.2 is geïnstalleerd

We werken continu aan het verbeteren van InspectAndGo. De server is bijgewerkt naar versie 1.8.2. Hierin hebben wij de volgende verbetering voor je aangebracht:

REMS koppeling
Er is een verbetering doorgevoerd voor klanten die met de REMS koppeling werken. REMS slaat de inspectierapporten nu weer op bij het contract.8 April 2019


InspectAndGo versie 2.1.6: Belangrijke update voor app is nu beschikbaar

We werken continu aan het verbeteren van InspectAndGo. In versie 2.1.6 hebben wij de volgende verbeteringen voor je aangebracht:
 • We hebben een vervelende fout verholpen, waarbij de app soms opnieuw opstartte als je meer dan 20 foto's maakte terwijl je offline werkte.
 • We hebben een probleem opgelost, waardoor documenten (PDF) nu onmiddellijk worden gedownload naar de tablet.
 • Vanaf deze update wordt nu altijd de vorige waarde overgenomen bij het automatisch afvinken van niet-verplichte velden, bijvoorbeeld sleutels en opleverstaat van het plafond, wand en vloer.
 • Een inspectie met de status 'Uitgevoerd' kan niet meer worden verwijderd op de tablet.

Onze aanpassing is nu beschikbaar in de Apple Appstore. We adviseren je om dan zo snel mogelijk deze update op je iPad te installeren, zodat je zonder problemen kunt werken met InspectAndGo.18 Maart 2019


InspectAndGo versie 2.1.5 Belangrijke update voor app is nu beschikbaar

We werken continu aan het verbeteren van InspectAndGo. In versie 2.1.5 hebben wij de volgende verbeteringen voor je aangebracht:
 • De synchronisatie is verder gestroomlijnd, waardoor de inspecties nu sneller worden verwerkt. De inspectie wordt direct afgehandeld, terwijl de generatie van het rapport apart wordt verwerkt. Daardoor komt het rapport niet direct retour met de afgehandelde inspectie. Je ontvangt het rapport nog wel in je mailbox, zodra deze is aangemaakt. Wil je het rapport toch in de app InspectAndGo zien, dan dien je op een later tijdstip nog eens te synchroniseren. Het rapport wordt dan van de server opgehaald.
 • Bij de maatregelen kun je nu aangeven wie de betreffende maatregel gaat uitvoeren en wat de afgesproken prijs voor deze werkzaamheden is. Deze uitbreiding is te activeren via de Instellingen en vervolgens kies je voor "Toon uitgebreid maatregelscherm". Standaard zie je het bestaande scherm.

Downloaden documenten bij inspecties
Het kan zijn dat documenten niet direct worden gedownload bij de inspecties. Je kunt deze dan handmatig downloaden met de knop in de PDF viewer. Controleer na het synchroniseren van nieuwe inspecties of belangrijke bijlagen die je nodig hebt tijdens een inspectie aanwezig zijn. Indien je problemen ervaart met het tonen van een PDF, dan kun je overwegen om de standaard PDF viewer te gebruiken zoals je gewend bent van InspectAndGo versie 1. Je kunt deze viewer activeren via de Instellingen en vervolgens kies je voor "Gebruik standaard PDF viewer". Deze viewer heeft echter geen mogelijkheid om het document handmatig te downloaden.

Onze aanpassing is nu beschikbaar in de Apple Appstore. We adviseren je om dan zo snel mogelijk deze update op je iPad te installeren, zodat je zonder problemen kunt werken met InspectAndGo.5 Maart 2019


InspectAndGo versie 2.1.4: Belangrijke update voor app is nu beschikbaar

Helaas is een probleem onderkend met InspectAndGo versie 2.1.3 in combinatie met iOs versie 12.
Het blijkt niet mogelijk om foto's te uploaden. In versie iOs 11 speelt dit probleem niet.
In 2.1.4 is dit opgelost. Deze versie is vanaf morgen beschikbaar in de AppStore.

Tot dan biedt de volgende workaround een oplossing:
 • Maak de foto buiten InspectAndGo om met de iPad;
 • De foto wordt opgeslagen in 'Album' op de iPad;
 • Binnen InspectAndGo kan de foto uit het album worden geselecteerd en bij de inspectie worden gevoegd.

Als je overstapt van versie 1:
Zorg dat je alle inspecties hebt gesynchroniseerd en log dan uit. Start daarna pas InspectAndGo 2 op.25 Februari 2019


InspectAndGo versie 2.1.3: Belangrijke update voor app is nu beschikbaar

We werken continu aan het verbeteren van InspectAndGo. In versie 2.1.3 hebben wij verbeteringen aangebracht met betrekking tot de synchronisatie. Onze aanpassing is nu beschikbaar in de Apple Appstore. We adviseren je om zo snel mogelijk deze update op je iPad te installeren, zodat je zonder problemen kunt werken met InspectAndGo.

Als je overstapt van versie 1:
Zorg dat je alle inspecties hebt gesynchroniseerd en log dan uit. Start daarna pas InspectAndGo 2 op.18 Februari 2019


InspectAndGo: versie 2.1 beschikbaar in Appstore

InspectAndGo2 is de opvolger van InspectAndGo. In deze versie hebben wij voor u een groot aantal wijzigingen doorgevoerd, waarmee u met nog meer gemak inspecties kunt uitvoeren, waaronder:

 • Vereenvoudigde schermen, om nog sneller en efficiënter te inspecteren
 • De agenda is nog overzichtelijker gemaakt met een aparte tab voor de afgeronde inspecties
 • Verbeterde samenvatting waarbij ook de foto's en meterstanden direct zichtbaar zijn
 • Je kunt contactpersonen mailen of sms'en met vaste (aan te passen) teksten
 • Er is via de Instellingen een Logboek beschikbaar die de activiteiten van de app bijhoudt
 • Het synchronisatieproces is geoptimaliseerd
 • Instelling van dag-/nachtdienst kleuren is nu mogelijk
 • Via het sync-icon in de agenda bij een inspectie, is nu zichtbaar of een inspectie is gewijzigd en moet worden gesynchroniseerd
 • Je kunt op foto's aantekeningen maken
 • Je kunt foto's en rapporten nu ook bewaren, versturen, afdrukken of delen
 • We hebben ondersteuning voor het uitvoeren van een woonwaardering toegevoegd
 • Van inspectiepunten kun je nu ook aangeven of ze door de huurder zelf zijn aangebracht
 • Je kunt nu ook alle notities en alle gebreken met één handeling verwijderen
 • In de samenvatting tonen we nu standaard de notities
 • Het datum-component (bijvoorbeeld: datum laatste controle) neemt nu de waarde van de vorige inspectie over als dit is ingesteld in de bibliotheek
 • Als tijdens het synchroniseren een time-out optreedt, dan wordt de inspectie nu niet langer bevroren
 • Bij het afvinken van een object worden nu ook de rubriektellers goed getoond
 • Rapporten in PDF formaat werden soms niet juist getoond. Hier hebben we verbetering in aangebracht

Belangrijk: installeren versie 2.1 InspectAndGo op tablet
Vanaf vrijdag 22 februari a.s. zullen wij InspectAndGo versie 1 discontinueren. Het is daarom belangrijk om zo snel mogelijk InspectAndGo versie 2.1 op je iPad te installeren, zodat je zonder problemen kunt werken.

Via deze link tref je een instructie aan hoe je van je huidige InspectAndGo versie kunt overstappen naar versie 2.1.

LET OP: het is belangrijk dat je deze instructie nauwkeurig opvolgt om synchronisatieproblemen te voorkomen.