16 Februari 2024


InspectAndGo app versie 3.0.0: Update beschikbaar

Zorg dat je alle inspecties hebt gesynchroniseerd voordat je deze versie installeert!

Na installatie dien je de Bibliotheek bij te werken op de tablet: Instellingen > Bibliotheek > Nu bijwerken.

Vervolgens de agenda opnieuw synchroniseren.

We werken continu aan het verbeteren van InspectAndGo. In versie 3.0.0 hebben wij de volgende verbeteringen voor u aangebracht:
 • Het issue met betrekking tot het maken van foto's op Lenovo tablets is opgelost.
 • De app is bijgewerkt naar de nieuwste versie van het framework, zodat prestaties van de app verbeteren en beveiligingsproblemen worden voorkomen.
Bekijk op InspectAndGo hoe je een inspectiepunt kunt toevoegen.12 Februari 2024


InspectAndGo: onderhoud maandag 12 februari a.s.

De InspectAndGo server zal niet bereikbaar zijn van 20:00 tot 21:00 uur.

n deze versie hebben wij onderstaande verbetering voor u aangebracht:
 • Instelling toegevoegd voor het wijzigen van de eenheid bij de maatregel zoals M2 of stuks.
Let op: Tijdens deze onderhoudswerkzaamheden is het ook niet mogelijk om inspecties in te plannen, op te halen en te synchroniseren met je tablet.

4 Augustus 2023


InspectAndGo: onderhoud maandag 7 augustus a.s.

De InspectAndGo server zal niet bereikbaar zijn van 20:00 tot 21:00 uur.

De server is niet bereikbaar vanwege de release van versie 3.0.0. We werken continu aan het verbeteren van InspectAndGo.
 • In deze versie hebben we aanpassingen gedaan voor onderhoud van een maatwerk bibliotheek.
Let op: Tijdens deze onderhoudswerkzaamheden is het ook niet mogelijk om inspecties in te plannen, op te halen en te synchroniseren met je tablet.

6 Augustus 2021


InspectAndGo: onderhoud maandag 9 augustus a.s.

De InspectAndGo server zal niet bereikbaar zijn van 20:00 tot 21:00 uur.

We werken continu aan het verbeteren van InspectAndGo. In versie 2.6.0 hebben wij onder meer de volgende verbeteringen voor je aangebracht:
 • Wanneer een huurder als contactpersoon op de app wordt verwijderd en de inspectie wordt uitgevoerd, dan wordt er een rapport gegenereerd voor de overgebleven contactpersonen.
 • Een medehuurder krijgt de rol vertrekkend of nieuwe medehuurder bij het inplannen van een inspectie.
Let op: Tijdens deze onderhoudswerkzaamheden is het ook niet mogelijk om inspecties in te plannen, op te halen en te synchroniseren met je tablet.

5 Juli 2021


InspectAndGo: onderhoud maandag 5 juli a.s.

De InspectAndGo server zal niet bereikbaar zijn van 20:00 tot 21:00 uur.

We werken continu aan het verbeteren van InspectAndGo. Wij hebben onder meer de volgende verbetering voor je aangebracht:
 • Er is een knop toegevoegd op het tabblad 'Uitgevoerd' om meerdere inspecties te kunnen selecteren en te verplaatsen naar het tabblad 'Historie'.
Let op: Tijdens deze onderhoudswerkzaamheden is het ook niet mogelijk om inspecties in te plannen, op te halen en te synchroniseren met je tablet.

26 Maart 2021


InspectAndGo versie 2.4.1:Belangrijke update is nu beschikbaar

Zorg dat je alle inspecties hebt gesynchroniseerd voordat je deze versie installeert!
Na installatie dien je de Bibliotheek bij te werken op de tablet (Instellingen > Bibliotheek > Nu bijwerken) en vervolgens de agenda opnieuw te synchroniseren.

We werken continu aan het verbeteren van InspectAndGo. In versie 2.4.1 hebben wij de volgende verbeteringen voor je aangebracht:
 • Een veld voor een tweede telefoonnummer is toegevoegd aan een contactpersoon.
 • Foto's worden niet langer afgesneden tot een vierkant.
 • Diverse technische bugfixes.4 Augustus 2020


InspectAndGo: onderhoud woensdag 5 augustus a.s.

De InspectAndGo server zal niet bereikbaar zijn op:
woensdag 5 augustus van 20:00 tot 22:00 uur.

De server is niet bereikbaar vanwege de release van versie 2.1.7. We werken continu aan het verbeteren van InspectAndGo. In versie 2.1.7 hebben wij, onder andere, onderstaande verbeteringen voor je aangebracht:

LET OP:
 • Er is een wijziging in uitwisseling van data tussen de server en de app. Hierdoor kan de app niet meer kan synchroniseren met de server indien je werkt op een oudere versie dan 2.2. Indien je nog niet met versie 2.2 of hoger werkt, verzoeken we je de app z.s.m. te updaten. In sommige gevallen kan het nodig zijn om eerst de iOS software-update uit te voeren. Versie 2.2 werkt vanaf iOS 12.3.
Inspectie:
 • In Abonnee -> tab App settings kun je aangeven of een huurder op afstand via een webformulier foto's mag toevoegen. Standaard staat deze instelling (Contactpersoon mag participeren) aan. Zie Handleiding: Inspecteren op afstand
  • Bij het inspecteren op afstand worden foto's, die door de huurder worden toegevoegd, live bijwerkt op de app (indien online).
 • Het is nu mogelijk om een inspectie te herplannen op de tablet. Als je hier gebruik van wilt maken, dan kun je dit instellen. Dit kan via Abonnee -> tab Inspectietypes -> selecteer Inspectietype -> tab Overig -> Herplannen inspectie toestaan. Zie Handleiding: Herplannen op tablet.
Rapport:
 • Je kunt nu per inspectietype en per betrokkene aangeven of het rapport moet worden gegenereerd en of deze wel of niet moet worden gemaild. Zo kun je bijvoorbeeld de rapportversie voor de inspecteur wel laten genereren, maar niet mailen. Dit kan via Abonnee -> tab Inspectietypes -> selecteer Inspectietype -> tab Betrokkenen.
 • Je kunt nu per inspectietype en per betrokkene kiezen om het inspectierapport alleen te versturen als het ook is ondertekend door de betrokkene. Dit kan via Abonnee ? tab Inspectietypes -> selecteer Inspectietype -> tab Betrokkenen.
 • Indien de Verhuurder een inspectierapport ontvangt, dan worden op zijn versie van het rapport alle handtekeningen afgedrukt, net zoals bij de inspecteur versie.
En verder:
 • Versie 1 van InspectAndGo wordt niet meer ondersteund.
 • Er wordt vanaf nu een melding op de app gegeven wanneer er een nieuwe update beschikbaar is.
 • Synchronisatie- en beveiligingsverbeteringen.
Let op: Tijdens deze onderhoudswerkzaamheden is het ook niet mogelijk om inspecties in te plannen, op te halen en te synchroniseren met je tablet.

23 Juni 2020


Aanscherping AVG-maatregelen

Instellen bewaartermijn inspecties op de InspectAndGo server.

In het kader van de AVG (Algemene verordening gegevens-bescherming) hebben wij een aanpassing voor je gemaakt voor het kunnen verwijderen van inspecties op de InspectAndGo server.

Oude situatie
In de oude situatie bleven alle uitgevoerde inspecties bewaard op de InspectAndGo server. Pas na opzegging van het InspectAndGo contract werd deze data na 60 dagen verwijderd van de InspectAndGo server. Zolang jouw overeenkomst met InspectAndGo voortduurde, bleef deze data dus bewaard.

Waarom deze aanpassing?
In het kader van de AVG is het niet altijd wenselijk dat alle inspecties bewaard blijven. Specifiek in de gevallen waarbij een relatie een ex-huurder is geworden. In dat geval wil je mogelijk dat de inspectie met de persoonsgegevens van de ex-huurder verwijderd worden. Daarom hebben wij een aanpassing gemaakt, waarbij je zelf kunt aangeven of je inspecties wilt bewaren of verwijderen van de InspectAndGo server.

Nieuwe situatie
In de nieuwe situatie heb je, nadat iemand een ex-huurder is geworden, als klant de keuze:
 • de inspecties bewaren op de InspectAndGo server of
 • de inspecties en contactpersonen met een einddatum, na een door jou te bepalen periode (bijvoorbeeld 90 dagen), automatisch laten verwijderen.
De laatst uitgevoerde inspectie blijft op de server staan ongeacht of deze ouder is dan de door jou bepaalde periode van x aantal dagen, zodat de laatst bekende situatie (foto's en gebreken) bij de eerstvolgende inspectie mee wordt genomen.

Deze keuze staat als volgt aangegeven: Ga naar 'Instellingen' -> 'Abonnee' -> en selecteer de tab 'Abonnee'.

Je komt dan in onderstaand scherm terecht:De twee rood omcirkelde velden zijn toegevoegd. Hier staat aangegeven je wilt dat inspecties automatisch worden verwijderd en na hoeveel dagen je dit wilt. Standaard staat de keuze op Nee hetgeen betekent dat inspecties en contactpersonen niet worden opgeschoond.

Keuze aangeven
Als abonnee kun je zelf instellen of je inspecties en contactpersonen met een einddatum wilt opschonen en zo ja, na hoeveel dagen. Je kunt dit aangeven via 'Instellingen' -> 'Abonnee' -> en selecteer de tab 'Abonnee'.
Bij het veld 'Automatisch oude gegevens (inspecties, contactpersonen) opschonen' vul je dan in 'Ja' of 'Nee'. Deze staat standaard op Nee. En bij het veld 'Oude gegevens opschonen ouder dan (dagen)' vul je in na hoeveel dagen de inspecties en contactpersonen met een einddatum dienen te worden opgeschoond.

Let op:
je blijft als verwerkingsverantwoordelijke te allen tijde zelf verantwoordelijk voor de data die op de InspectAndGo server staat opgeslagen. Indien je ervoor kiest om alle inspecties te bewaren, dan voldoe je mogelijk niet aan de AVG-wetgeving met alle mogelijke gevolgen van dien.
11 Juni 2020


InspectAndGo release 2.1.6.1.

Woensdag 10 juni jl. is de InspectAndGo server geüpgraded naar versie 2.1.6.1.

In deze versie is onder andere de volgende aanpassing verwerkt:
Er is een aanpassing gedaan in de koppeling tussen het ERP systeem en InspectAndGo.
Dit betreft de issue dat objecten soms niet werden aangemaakt in InspectAndGo en dit is nu verholpen.
19 Mei 2020


InspectAndGo versie 2.2: Belangrijke update voor app is nu beschikbaar

Zorg dat je alle inspecties hebt gesynchroniseerd voordat je deze versie installeert! Na installatie dien je de Bibliotheek bij te werken op de tablet (Instellingen > Bibliotheek > Nu bijwerken) en vervolgens de agenda opnieuw te synchroniseren.

We werken continu aan het verbeteren van InspectAndGo. In versie 2.2 hebben wij de volgende verbeteringen voor je aangebracht:

Nieuwe functionaliteit
 • Laatste inspectiegegevens overnemen – Handleiding
  • Bij een offline Eindinspectie en een Oplevering die achtereenvolgens worden uitgevoerd, bij aansluitende verhuur, is het nu mogelijk om de gegevens van de Eindinspectie over te nemen naar de Oplevering met behulp van een nieuwe knop.
 • Herplannen op de tablet – Handleiding
  • Hiermee kun je de afspraak zelf verplaatsen. Voorheen was dit alleen mogelijk op de server, nu ook op de tablet.
 • Aanvullende functionaliteit voor Veilig inspecteren:
  • Huurder uitnodigen voor telefonische inspectie via e-mail indien je een e-mailaccount hebt ingesteld op je tablet. De knop hiervoor verschijnt uitsluitend als er een e-mailadres bekend is en als de inspectiedatum nog niet voorbij is. – Handleiding
Aangepast
 • Contactpersonen worden nu langere tijd zichtbaar gehouden op de tablet. Ook al ligt de ingangsdatum in de toekomst, dan wordt een nieuwe huurder 7 dagen eerder ook getoond. Of als de einddatum van de vertrekkend huurder is verstreken, dan wordt deze 7 dagen na einddatum nog getoond. Hiermee wordt het probleem verholpen dat de nieuwe huurder niet zichtbaar is in InspectAndGo.
 • Nieuwe PDF-viewer voor iOS, die grotere bestanden kan verwerken en tevens sneller is.
 • Tevens hebben we weer een aantal kleinere problemen opgelost.
20 April 2020


Veilig inspecteren met InspectAndGo tijdens de Corona-crisis

Het inspectieproces wordt normaliter op locatie uitgevoerd. De opgelegde regels in het kader van Corona kunnen dit lastig maken. Je wilt immers zo min mogelijk persoonlijk contact. Met name bij de voorinspectie zal de woning nog bewoond zijn. Wij hebben daarom een oplossing bedacht die je hierbij kan helpen.

Veilig en toch samen inspecteren?
Voor de huurder hebben wij een webapp ontwikkeld. Vóór de inspectie ontvangt de huurder een e-mailbericht, vanuit de backend van InspectAndGo, met daarin een specifieke URL inclusief een uniek token voor identificatie. De huurder opent de URL op een telefoon of tablet met internetverbinding. De inspecteur belt de huurder en samen kunnen zij op afstand de inspectie uitvoeren. Samen, efficiënt en toch veilig.

Toepassing voor de huurder
Na inloggen op de webapp ziet de huurder een inspectieoverzicht met de objecten die geïnspecteerd moeten worden. Achter een inspectieobject staat een camera-icoontje zodat een foto gemaakt kan worden die direct wordt opgeslagen bij het object in de backend. De inspecteur loodst de huurder hier doorheen.

Toepassing voor de inspecteur
De inspecteur kan zijn inspectie binnen InspectAndGo verversen door in de inspectie de Stappen naar beneden te slepen en los te laten. De foto's, die door de huurder zijn gemaakt en zijn opgeslagen in de backend, worden nu ook zichtbaar voor de inspecteur. Hij kan de foto's beoordelen en verwerken in zijn rapport.

In de handleiding kun je de werkwijze doornemen welke stapsgewijs is beschreven.